top of page
EFS kolor.jpg
  • beneficjent:  SportArt Paweł Janas

  • tytuł projektu:  Stworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych

  • cel projektu: wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w mieście Tychy, poprzez stworzenie nowych miejsc przedszkolnych. Wsparcie udzielone w projekcie w ramach projekty przyczyni się do zwiększenia dostępu do wychowania przedszkolnego, upowszechnienia wychowania przedszkolnego, w tym zwłaszcza wśród dzieci 3-4 letnich i dzieci z niepełnosprawnościami, wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt   402 194,50

Projekt ze środków UE

 Stworzenie dodatkowych 20 miejsc przedszkolnych w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno – Sportowym SportArt w Tychach.

  okres realizacji 01.10.2018 do 31.12.2019.    
Opis projektu → stworzenie dodatkowych 20 miejsc przedszkolnych w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno – Sportowym SportArt w Tychach.

    Zakładane efekty, główne korzyści  celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w mieście Tychy, poprzez stworzenie nowych miejsc przedszkolnych. Wsparcie udzielone w projekcie w ramach projekty przyczyni się do zwiększenia dostępu do wychowania przedszkolnego, upowszechnienia wychowania przedszkolnego, w tym zwłaszcza wśród dzieci 3-4 letnich i dzieci z niepełnosprawnościami, wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

bottom of page