top of page

Виховання Марії Монтессорі

«ДОПОМОГІТЬ МЕНІ ЗРОБИТИ САМ»
М. Монтессорі


За словами Марії Монтессорі, суть виховання полягає в тому, щоб привести дитину до самостійності, незалежності від дорослих, відповідальності за себе і світ.

Lekcja sztuki
koleżanki

«ДИТИНА НЕ ПОВИННА РОБИТИ, ЩО ХОЧЕ, А ВОНИ МАЄ ХОЧИТИ ТЕ, ЩО ВОНИ»
 

Розумене таким чином виховання є опосередкованим. Перед дорослими стоїть завдання організувати середовище таким чином, щоб підтримувати індивідуальний розвиток дитини.  У навколишньому середовищі мають бути спонукальні стимули до дії, що дають можливість самостійної, зосередженої дії відповідно до чутливих фаз і поточних потреб дитини.

Діти в дитячому садку перебувають у змішаних вікових групах, і хоча це вимагає більшої участі вихователя, перевагами такого рішення є швидша та ефективніша соціальна освіта як старших, так і молодших дітей, швидша адаптація та інтеграція новоспечених дітей, природне залучення та піклування про дітей старшого віку над молодшими (обмін досвідом), швидше розпізнавання дітьми різних потреб і правил співжиття.

bottom of page