top of page
zobek Arct.png
200x400 Zlobek Projekt Unijny !-3.png

Żłobek Integra SportART

Stworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w SportArt Integra Żłobek z oddziałem Montessori.Projekt 2022.

Stworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w InteGra SportArt Żłobek z Oddziałem Integracyjnym.

 

Projekt 2022

Zwiększenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

ŻŁobek Integra SportArt Żłobek z Oddziałem Montessori:

wartość projektu   410 245                                               

liczba utworzonych miejsc w ramach programu : 48

 

 

Cele projektu –Projekt “Zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3” 

 

Głównym celem jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia/kontynuowania zatrudnia osób sprawujących nad nimi opiekę poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi w stworzonym żłobku na 48miejsc.

 

Projekt obejmie wsparciem 48os (39 Kobiet ,9 Mężczyzn),oferując opiekę dla dzieci w wieku do 3lat.

 

planowane efekty: Głównymi rezultatami projektu będzie liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej  z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu, oraz liczba osób pozostający bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu, liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat ;liczba osób opiekujących się dziećmi do 3roku życia objętych wsparciem w programie.

 

Oferujmy opiekę nad dziećmi do 3roku życia ,w tym niepełnosprawnymi, w wymiarze do 12h/dzień w dni robocze od 07.00 do 17.00.

 

Rekrutacja On-line jest bezpłatna i nie obliguje do zapisania dziecka.

 

Wypełniając formularz potwierdzasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Jednocześnie zostaniesz zapisany do listy subskrybentów na listę Rekrutacja, w celu wysłania przez nas informacji związanych z rekrutacją. Po wysłaniu formularza otrzymasz od nas email z informacją potwierdzenia subskrypcji.

 

W celu zgłoszenia swojego dziecka prosimy:wypełnić formularz: imię-nazwisko rodzica, imię dziecka, data urodzenia dziecka, telefon kontaktowy, e-mail (*pola wymagane) wpisz treść wiadomości,

zaznacz haczyk przy “Nie jestem robotem” następnie należy odebrać pocztę e-mail na swoim koncie pocztowym i potwierdzić subskrypcję

UWAGA: Brak potwierdzenia subskrybcji poprzez kliknięcie linku otrzymanego w mailu, wiąże się z brakiem wpisania dziecka na listę Rekrutujących.

Cały czas jesteśmy z Państwem w kontakcie.

W razie potrzeby można napisać do nas na adres: dyrekcja@zlobeksportart.pl  lub biuro@zlobeksportart.pl, a także telefonicznie uzyskać informacje w godz. 9:00  – 17:00 pod nr tel. 32 7497 333

Wszelkie pytania związane z rekrutacją można uzyskać pod dyżurnym numerem telefonu: 570 011 355

unia2.jpg
F8A140A0-4C7D-4677-9A26-E7E7830BEA84.png

Projekt 2019r i 2020 Zakończony z sukcesem. Zwiększenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

Stworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych w InteGra SportArt Żłobek z Oddziałem Integracyjnym.

 

Projekt 2019

Zwiększenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

ŻŁobek Integra SportArt Żłobek z Oddziałem integracyjnym  :

wartość projektu   311 207,61        dofinansowanie z EFS    273 862,69                                                 

liczba utworzonych miejsc w ramach programu : 24 , ze wsparcia skorzystało 21 osób

 

 

cele projektu –Projekt “Zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3” realizowany przez SportArt  w okresie 01.03.2019-31.05.2020.

 

Głównym celem jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia/kontynuowania zatrudnia osób sprawujących nad nimi opiekę poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi w stworzonym żłobku na 16 miejsc w okresie 01.06.2019-31.05.2020.

 

Projekt obejmie wsparciem 16os(14 Kobiet ,2 Mężczyzn),oferując opiekę dla dzieci w wieku do 3lat.

 

planowane efekty: Głównymi rezultatami projektu będzie liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej  z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu, oraz liczba osób pozostający bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu, liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat ;liczba osób opiekujących się dziećmi do 3roku życia objętych wsparciem w programie.

 

Oferujmy opiekę nad dziećmi do 3roku życia ,w tym niepełnosprawnymi, w wymiarze do 12h/dzień w dni robocze od 06.30 do 17.00.

 

Rekrutacja On-line jest bezpłatna i nie obliguje do zapisania dziecka.

 

Wypełniając formularz potwierdzasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Jednocześnie zostaniesz zapisany do listy subskrybentów na listę Rekrutacja, w celu wysłania przez nas informacji związanych z rekrutacją. Po wysłaniu formularza otrzymasz od nas email z informacją potwierdzenia subskrypcji.

 

W celu zgłoszenia swojego dziecka prosimy:wypełnić formularz: imię-nazwisko rodzica, imię dziecka, data urodzenia dziecka, telefon kontaktowy, e-mail (*pola wymagane) wpisz treść wiadomości,

zaznacz haczyk przy “Nie jestem robotem” następnie należy odebrać pocztę e-mail na swoim koncie pocztowym i potwierdzić subskrypcję

UWAGA: Brak potwierdzenia subskrybcji poprzez kliknięcie linku otrzymanego w mailu, wiąże się z brakiem wpisania dziecka na listę Rekrutujących.

Cały czas jesteśmy z Państwem w kontakcie.

W razie potrzeby można napisać do nas na adres: dyrekcja@zlobeksportart.pl  lub biuro@zlobeksportart.pl, a także telefonicznie uzyskać informacje w godz. 9:00  – 17:00 pod nr tel. 32 7497 333

Wszelkie pytania związane z rekrutacją można uzyskać pod dyżurnym numerem telefonu: 570 011 355

Projekt 2017r. 

Utworzenie miejsc opieki

nad dzieci do lat 3

Żłobek Integra SportArt -Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

unia2.jpg
unia1.jpg
unia3.jpg

Żłobek Integra SportArt:

  • cele projektu –Projekt “InteGra SportArt Żłobek z Oddziałem Integracyjnym” realizowany przez SportArt  w okresie 01.03.2017-30.06.2018.

Głównym celem jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia/kontynuowania zatrudnia osób sprawujących

nad nimi opiekę poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi w stworzonym żłobku na 20 miejsc w okresie 01.03.2017-30.06.2018.

Projekt obejmie wsparciem 20os(18 Kobiet ,2 Mężczyzn),oferując opiekę dla dzieci w wieku do 3lat.

Zadania: Stworzenie i funkcjonowanie żłobka w okresie 01.03.2017-30.06.2018.

  • planowane efekty

Głównymi rezultatami projektu będzie liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej  z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu, oraz liczba osób pozostający bez

pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu, liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat ;liczba osób opiekujących się dziećmi do 3roku życia objętych wsparciem w programie.

Oferujmy opiekę nad dziećmi do 3roku życia ,w tym niepełnosprawnymi, w wymiarze do 12h/dzień w dni robocze od 06.00 do 18.00.

  • wartość projektu 435 310,00 dofinansowanie  383 072,80                                                  

Rekrutacja On-line jest bezpłatna i nie obliguje do zapisania dziecka.

Wypełniając formularz potwierdzasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie zostaniesz zapisany do listy subskrybentów na listę Rekrutacja, w celu wysłania przez nas informacji związanych z rekrutacją. Po wysłaniu formularza otrzymasz od nas email z informacją potwierdzenia subskrypcji.

W celu zgłoszenia swojego dziecka prosimy:

  • wypełnić formularz: imię-nazwisko rodzica, imię dziecka, data urodzenia dziecka, telefon kontaktowy, e-mail (*pola wymagane)

  • wpisz treść wiadomości

  • zaznacz haczyk przy “Nie jestem robotem”

  • następnie należy odebrać pocztę e-mail na swoim koncie pocztowym i potwierdzić subskrypcję

UWAGA: Brak potwierdzenia subskrybcji poprzez kliknięcie linku otrzymanego w mailu, wiąże się z brakiem wpisania dziecka na listę Rekrutujących.

Cały czas jesteśmy z Państwem w kontakcie.

W razie potrzeby można napisać do nas na adres: dyrekcja@zlobeksportart.pl  lub biuro@zlobeksportart.pl, a także telefonicznie uzyskać informacje w godz. 9:00  – 17:00 pod nr tel. 32 7497 333

Wszelkie pytania związane z rekrutacją można uzyskać pod dyżurnym numerem telefonu: 570 011 355

Projekt InteGra SportArt Żłobek z oddziałem integracyjnym.

Całkowita wartość projektu 435 310,00 Data rozpoczęcia realizacji projektu 2017-03-01 Data zakończenia realizacji projektu 2018-06-30

© 2019 cpt_paul   All Rights Reserved Sportart 

bottom of page