top of page

MALUCH+

Żłobek Integra SportART

IMG_7451.JPG

Informujemy że,

InteGra SportArt Żłobek z oddziałem integracyjnym ul. Burschego 2,  43-100 Tychy

oraz

InteGra SportArt Żłobek z oddziałem integracyjnym 

ul. Arctowskiego 3b,  43-100 Tychy zakwalifikowały się  

do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3 Maluch+ 2021.

 

Kwota  przyznanej dotacji na 1 dziecko w ujęciu miesięcznym wynosi  nie więcej niż 80,00zł (słownie złotych: osiemdziesiąt złotych ) i jest przeznaczona na pokrycie pobytu dziecka w żłobku.

 

Dofinansowanie przysługuje za każdy miesiąc pobytu dziecka

w placówce w  okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w InteGra SportArt Żłobek z oddziałem integracyjnym ul. Burschego 2,  43-100 Tychy oraz od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w InteGra SportArt Żłobek z oddziałem integracyjnym ul. Arctowskiego 3b  43-100 Tychy.

MaluchPLUS.png
MaluchPLUS.png
unia3.jpg
bottom of page