top of page

Zadania Nauczyciela Montessori

Nauczyciel w pedagogice Montessori jest dyskretnym obserwatorem, przewodnikiem, doradcą, współpracownikiem. Jego zadaniem jest:

 

  • Zapewnienie dziecku optymalnych warunków rozwoju;

  • Wpływanie na właściwe postępowanie i zachowanie się dziecka;

  • Wybieranie dla konkretnego dziecka najodpowiedniejszego materiału rozwojowego, wskazanie właściwego sposobu posługiwania się nim i umiejętne wycofanie się.

Przyjazny krąg

Zasadniczą formą pracy nauczyciela jest lekcja podstawowa, w czasie której dziecko poznaje sposoby korzystania z proponowanych mu pomocy. Nauczyciel prowadzi również „lekcje trójstopniowe” z jednym dzieckiem (wprowadzające dziecko w określone pojęcia, działania, umiejętności) oraz lekcje z grupą, np. "lekcje ciszy".

Nasza Kadra

Nasi nauczyciele posiadają certyfikaty londyńskiego Instytutu Marii Montessori.

Doświadczenie w pracy z dziećmi oraz wiedza zdobyta na szkoleniach jest gwarancją optymalizacji pracy w naszych placówkach i oddziałach Montessori

bottom of page