top of page
Dziecko robi sztuki działalność

Cele i zadania Pedagogiki Montessori

Praca dziecka i nauczyciela przy respektowaniu zasad pedagogiki Marii Montessori powinny prowadzić do następujących celów:

  • osiągnięcia spontanicznej koncentracji;

  • rozwinięcia samodzielności i wiary we własne siły;

  • wypracowania zamiłowania do porządku i pracy,;

  • wypracowania zamiłowania do ciszy i pracy indywidualnej;

  • wypracowania postaw posłuszeństwa opartego na swobodnej decyzji, a nie zewnętrznym przymusie;

  • uniezależnienia od nagrody;

  • osiągnięcia spontanicznej samodyscypliny, wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa;

  • powstania postaw wzajemnej pomocy bez egoistycznej rywalizacji;

  • zainteresowania rzeczywistością i otoczeniem.

bottom of page