Komunikaty

IMG_7257.jpg

Szanowni Rodzice! 

W związku z Rozporządzeniem MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 informujemy, iż w okresie od 29 marca do 18 kwietnia 2021 ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli.
Zgodnie z tym rozporządzeniem dyrektor przedszkola ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.
Ci rodzice powinni złożyć wniosek do dyrektora (dostępny w przedszkolu i systemie Livekid oraz na stronie internetowej). Dla pozostałych dzieci prowadzimy nauczanie zdalne - wszystkie materiały zamieszczone będą w systemie Livekid. Prosimy o codzienne śledzenie tych informacji i współpracę z nami.

 

Dyrekcja i zespół przedszkola SportArt

WNIOSEK O REALIZACJĘ ZAJĘĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

I/LUB ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

W OKRESIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2

SPORTART W TYCHACH

UWAGA!
Z powodu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, materiały oraz propozycje zajęć dla dzieci będą zamieszczane w aplikacji mobilnej LiveKid

Organizacja pracy i kadra SportArt

 

P1 Arctowskiego 1d

Puchatki 5 latki nauczyciel Pani Monika Pałka - kierownik

Tygryski 6 latki nauczyciel Magdalena Bielesz

Misie 4,5 latki nauczyciel Joanna Molek

 

Dodatkowi nauczyciele: Paulina Sroczyńska

 

P2 Batorego 65

Słoneczka 4 latki nauczyciel Klaudia Kretek – kierownik

Zuchy 3 latki nauczyciel Paulina Strzałkowska

Jeżyki 3 latki nauczyciel Izabela Kudzia

 

Dodatkowi nauczyciele: Piotr Korlatowicz

 

P3 Arctowskiego 3

Gumisie 5,6 latki nauczyciel Paulina Zaborowska – kierownik

Smerfy 6 latki nauczyciel Katarzyna Dróżdż 

Minionki 3 latki nauczyciel Monika Wygrabek

 

Dodatkowi nauczyciele: Oliwia Cieślak, Anna Skiba

 

P4 Ziębia 17

Emotki 5,6 latki nauczyciel Sylwia Kamieńczyk – kierownik

Domisie 5,6 latki nauczyciel Patrycja Termin

 

Dodatkowi nauczyciele: Anna Skiba, Dawid Kołodziejczyk 

 

P5 Moniuszki 2

Fraglesy 4,5,6 latki nauczyciel Katarzyna Małek – kierownik

Mapety 4,5,6 latki nauczyciel Daria Hirsekorn-Sala

Kotki 3,4 latki nauczyciel Marzena Spernadel

 

Dodatkowi nauczyciele: Małgorzata Badora

 

P6 Budowlanych 156

Pszczółki 3 latki nauczyciel Patrycja Oprzondek – kierownik

Miminki 3 latki nauczyciel Anna Tryba

Skrzaty 4 latki nauczyciel Sylwia Cozac

Krasnoludki 5 latki nauczyciel Joanna Cichoń

Elfiki 5,6 latki nauczyciel Jolanta Rajwa

 

Dodatkowi nauczyciele: Iwona Porembska

 

P7 Niepodległości 32

Bąbelki 5,6 latki nauczyciel Monika Banasik – kierownik

Promyczki 4,5 latki nauczyciel Dominika Kołodziejczyk

Kropelki 3,4,5 latki nauczyciel Ewelina Jarosz 

 

Dodatkowi nauczyciele: Kinga Nowak, Ewa Sadowska

Szczegóły organizacji roku szkolnego 2020/2021

 

Drodzy Rodzice,

Już niebawem rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Jest to rok szczególny, gdyż nadal trwa pandemia na świecie, a w naszym kraju wszystkie placówki muszą dostosować się do wytycznych GIS w związku ze stanem epidemicznym.

 

Ograniczenia

Informujemy, że w związku właśnie z tym pewne ograniczenia pozostaną nadal w praktyce: 

  • rodzice nie wchodzą do przedszkola, dzieci oddawane są przed wejściem do przedszkola,

  • dzieci nie wnoszą na teren placówki zabawek z domu,

  • w dniu urodzin organizujemy dzieciom ich święto, jednak nadal nie można przynieść poczęstunku z domu,

  • nadal należy uzupełniać dokumentacje związaną z kontrolą i profilaktyką COVID 19 – oświadczenia o kontaktach i stanie zdrowia,

  • do przedszkola nie mogą być wpuszczane dzieci z jakimikolwiek objawami infekcji, w przypadkach alergii ma to być potwierdzone zaświadczeniem od lekarza rodzinnego lub specjalisty, 

  • dzieci przejawiające objawy chorobowe, będą natychmiast izolowane i odsyłane do domu, a w razie chęci ponownego przyjścia rodzice będą proszeni o doniesienie zaświadczenia od lekarza, zawierającego określenie, że dziecko jest zdrowe 

  • rodzice proszeni są o zgłaszanie stanów chorobowych,

 

Nie będzie już praktykowane mierzenie temperatury przy wejściu, jednak w trakcie dnia temperatura będzie mierzona każdemu dziecku przynajmniej raz w trakcie pobytu w przedszkolu.

 

Nadal będziemy stosować procedury dezynfekcji toalet, sal i wszelkich powierzchni oraz zabawek tak jak do tej pory.  Dzieci będą często myły ręce  (zwykłym mydłem) i personel zadba aby robiły to starannie. 

 

Póki co nie wracamy do mycia zębów, jednak postaramy się jak najszybciej wypraktykować schematy i procedury umożliwiające rozwijanie tego nawyku. Kubki i szczotki przynosimy, mają być podpisane i zabezpieczone w woreczku.

 

Obowiązki wszystkich rodziców

 

Wszyscy rodzice w pierwszym dniu muszą oddać uzupełnioną kartę zgłoszenia (pobrać ze strony internetowej i  wydrukować). Konieczne będzie również uzupełnienie ankiety na temat stanu zdrowia oraz kontaktów z osobami chorymi. Dokumentacja będzie również dostępna niebawem na stronie, ale można też otrzymać ją w przedszkolu. 

 

Zebrania z rodzicami odbędą się najprawdopodobniej online w grupach. Opracowany zostanie nowy regulamin wyboru Rady Rodziców odpowiadający tej formie spotkania.

 

Składka na wyprawkę plastyczno-higieniczną to 75 zł, pierwsza rata płatna do 15.09.2020 na konto funduszu Rady Rodziców - tak jak do tej pory. Druga rata w lutym 2021 - jednak zobaczymy jaki będzie rozwój sytuacji w związku ze stanem epidemiologicznym.

 

Prosimy o przeprowadzenie badania kału u dziecka wykluczającego chorobę pasożytniczą. Często jest to bagatelizowane, a jest to istotny czynnik wpływający na odporność, co jest ważne szczególnie w nadchodzącym okresie wzmożonej zachorowalności. Wynik proszę dostarczyć do nauczyciela swojej grupy. Będzie on ewidencjonował  ten fakt. Zobowiązujemy do tego wszystkich rodziców.

 

Będzie też możliwość przystąpienia dzieci do grupowego ubezpieczenia 

 

Dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne w nadchodzącym roku szkolnym będą pracowały w oparciu o zestaw podręczników. Koszt zestawu 133 zł. Płatne do końca września na konto przedszkola. Nauczyciele będą informowali o szczegółach na zebraniach.

 

Zajęcia dla wszystkich i dodatkowe

 

Zajęcia z Edukolandii dla wszystkich dzieci będą toczyć się normalnie. Mamy jak zawsze zaplanowane wiele pomysłów i aktywności  dla dzieci, które w znaczący sposób ubogacają rozwój, wiedzę naszych podopiecznych. Będziemy informować o wszystkim na bieżąco oraz każdy otrzyma graficzne opracowanie realizowanych projektów. 

 

Będzie możliwość zapisania się na dodatkowe zajęcia basenowe. Zajęcia są organizowane we współpracy z tyskim Klubem Zdrowie i są dodatkowo płatne (300 zł za semestr). Zapisy we wrześniu, rozpoczęcie w październiku.

 

Będzie możliwość zapisania się na zajęcia hokejowe, jednak jak co roku trener będzie  dokonywał kwalifikacji dzieci. Uprzedzamy, że te zajęcia ,to nie nauka jazdy na łyżwach. Dzieci muszą posiadać własne łyżwy. Rodzice są zobowiązani do uczestnictwa wraz z dzieckiem w tych zajęciach – odbywają się one w godzinach południowych (12:00/13:00). 

 

Adaptacja nowych dzieci

Niestety z powodu trwającego wzrostu zachorowań i stanu podwyższonego zagrożenia  podjęliśmy decyzję, że na razie nie będzie możliwości przeprowadzenia oglądania przedszkoli. 

Postaramy się brak tej możliwości zastąpić wirtualnym oglądaniem placówek.

Jak tylko będzie to możliwe zaprosimy Państwa do obejrzenia naszych placówek.

 

Nauczycieli poznacie Państwo w pierwszym tygodniu w toku komunikacji przez system Livekid oraz na zebraniu grupowym, niestety  prowadzonym najprawdopodobniej również online.

 

Okres adaptacyjny z uwagi na obostrzenia może wydawać się trudny do przejścia, jednak prosimy o cierpliwość, wyrozumiałość, ale i zgłaszanie wszelkich nawet najdrobniejszych spostrzeżeń w celu usprawnieniu pracy i zaspokojenia wszystkich potrzeb dzieci, które są w nowej i trudnej dla nich sytuacji.

 

Dzieci w przedszkolu mają zabawki i bawią się wspólnie z zachowaniem higieny i wytycznych Gis (https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wytyczne-przeciwepidemiczne-gis-dla-przedszkoli)

Nadal czekamy na nowe wytyczne, które pojawią się pod koniec sierpnia.

 

Będzie możliwy odpoczynek dzieci. W naszym przedszkolu nie ma przymusu. Szczegóły ustala się z wychowawcami. 

 

Z poważaniem 

Dyrekcja i Zespół Przedszkola SportArt

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z dyrekcją 507639279

 

W poniższym pliku znajdują się ogólne informacje dotyczące funkcjonowania naszych przedszkoli

Karta zgłoszenia dziecka, którą należy dostarczyć w pierwszym dniu dziecka w przedszkolu

Zgoda na badanie czystości głowy

Ankieta wstępnej kwalifikacji dziecka COVID-19

Prośba o zorganizowanie zajęć katechezy

* Informujemy, iż zajęcia z katechezy organizowane są wyłącznie na wniosek rodzica

 

KONTAKT 

 

Wszelkie informacje podane zostaną na stronie internetowej www.przedszkolesportart.pl i www.zlobeksportart.pl

 

Maile i numery telefonów przedszkolne:

 

SPORTART                                32 7497 333

P1@przedszkolesportart.pl                              733 560 620

P2@przedszkolesportart.pl                              533 327 710

P3@przedszkolesportart.pl                              733 736 133

P4@przedszkolesportart.pl                              570 736 594

P5@przedszkolesportart.pl                               733 005 274

P6@przedszkolesportart.pl                              536 994 333

P7@przedszkolesportart.pl                              533 327 717

 

                             dyrekcja@przedszkolesportart.pl                      507 639 279 , 512 391 241

belfer@przedszkolesportart.pl                         533 327 715

biuro@przedszkolesportart.pl                          570 731 972

   windykacja@przedszkolesportart.pl                 570 734 799

Prosimy o zaglądanie również na stronę facebook przedszkolny (główny profil) @PrzedszkoleSportArt     i     @ZlobekIntegraSportArt

 

Nasze działania ukierunkowane są na cel jakim jest przygotowanie z poczuciem  całkowitej pewności placówek i kadry do bezpiecznego  powrotu dzieci do żłobków i przedszkoli.

 

Życzymy Państwu dużo wytrwałości, cierpliwości i zrozumienia w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

 

                                                           Dyrekcja i Organ prowadzący Żłobka i Przedszkola SportArt