Komunikaty

IMG_8523.heic

Drodzy Rodzice, 
poniżej znajdują się wszystkie aktualne numery kont wraz z obowiązującymi opłatami.

Opłatę przedszkolną związaną z wyżywieniem prosimy uiszczać do 12-tego dnia każdego miesiąca przelewem na konto firmowe:

 

Dane do przelewu:

odbiorca:                      Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe „SportArt”

                                   ul. Arctowskiego 1D, 43-100 Tychy

bank:                           ING o nr: 19 1050 1399 1000 0097 0914 8879

tytułem:                        opłata za świadczenia przedszkola/imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc …….…

_________________________________________________________________________________

 

Wpłatę na cele statutowe Fundacji, z których realizowany jest projekt Edukolandia prosimy uiszczać 
w terminie do 20-tego dnia każdego miesiąca przelewem na konto Fundacji Rozwoju i Integracji „MULTIINTEGRA”.

za pierwsze dziecko Fundacja ponosi uśredniony koszt udziału Dziecka w Projekcie w wysokości 110 zł miesięcznie od września do czerwca włącznie, a za okres od 01.07. do 31.08 w kwocie 100 zł (za oba miesiące).

za drugie dziecko Fundacja ponosi uśredniony koszt udziału Dziecka w Projekcie w wysokości 90 zł miesięcznie od września do czerwca włącznie, a za okres od 01.07. do 31.08 w kwocie 60 zł (za oba miesiące).

Dane do przelewu:

odbiorca:                      Fundacja Rozwoju i Integracji „MULTIINTEGRA”

                                   ul. Edukacji 7 4, 43-100 Tychy

bank:                           ING o nr: 05 1050 1399 1000 0090 3228 9630

tytułem:                           „Darowizna na cele statutowe fundacji: działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej"

 

_______________________________________________________________________________

 Za pierwsze dziecko składka na fundusz Rady Rodziców w wysokości 120 zł/semestr prosimy uiszczać w terminach: 

do 30.09.2021 r. – za I semestr

do 28.02.2022 r. – za II semestr

bądź 20 zł/miesiąc prosimy uiszczać do 20-tego każdego miesiąca przelewem na konto: 

Za drugie dziecko składka na fundusz Rady Rodziców w wysokości 60 zł/semestr prosimy uiszczać w terminach: 

do 30.09.2021 r. – za I semestr

do 28.02.2022 r. – za II semestr

bądź 10 zł/miesiąc prosimy uiszczać do 20-tego każdego miesiąca przelewem na konto: 

Dane do przelewu:

odbiorca:          Rada Rodziców Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Sportowego „SportArt”

                                   ul. Arctowskiego 1D, 43-100 Tychy

bank:                           ING o nr: 93 1050 1399 1000 0097 0914 8614

tytułem:                        opłata na Radę Rodziców i IMIĘ I NAZWISKO dziecka

_________________________________________________________________________________

Wyprawkę w wysokości 75 zł/semestr prosimy uiszczać w terminach:

do 20.10.2021 r. – za I semestr

do 28.02.2022 r. – za II semestr

przelewem na konto:

 

Dane do przelewu:

odbiorca:          Rada Rodziców Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Sportowego „SportArt”

                                   ul. Arctowskiego 1D, 43-100 Tychy

bank:                           ING o nr: 93 1050 1399 1000 0097 0914 8614

tytułem:                        wyprawka i IMIĘ I NAZWISKO dziecka

 

_________________________________________________________________________________

Opłata za podręczniki dla 6-latków

 

Dane do przelewu:

odbiorca:                      Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe „SportArt”

                                   ul. Arctowskiego 1D, 43-100 Tychy

bank:                           ING o nr: 19 1050 1399 1000 0097 0914 8879

tytułem:                        opłata za podręczniki  IMIĘ I NAZWISKO dziecka

 

kwota:                           137 zł  płatne do 20 września 2021 r.

_________________________________________________________________________________

Opłata za podręcznik do religii dla 5 i 6-latków

 

Dane do przelewu:

odbiorca:                      Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe „SportArt”

                                   ul. Arctowskiego 1D, 43-100 Tychy

bank:                           ING o nr: 19 1050 1399 1000 0097 0914 8879

tytułem:                        opłata za podręczniki  IMIĘ I NAZWISKO dziecka

 

kwota:                               11 zł  płatne do 20 września 2021 r.

_________________________________________________________________________________

Informacje dla rodziców na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

 

Organizacja opieki i nauki

 1. W związku z tym, iż stan pandemii nadal się utrzymuje obowiązujące zasady reżimu w każdej chwili mogą zostać zaostrzone. Do przedszkola mogą przychodzić tylko zdrowe dzieci i pracownicy. W okresie niestabilnej sytuacji zdrowotnej pracowników mogą się zdarzać zastępstwa i zmiany w kadrze o czym nie zawsze damy radę uprzedzać, staramy się zawsze w pierwszej kolejności o zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości w pracy oddziałów przedszkolnych. 

 2. Rok szkolny rozpoczyna się 1.09.2021 i trwa do 31.08.2022. Umowy zawierane są na ten okres. Wypowiedzenie umowy możliwe jest w danym miesiącu z rozwiązaniem do jego ostatniego dnia.

 3. Dzieci które zaczynają przedszkole będą miały Pasowanie na przedszkolaka po kilku tygodniach.

 4. Przedszkole jest czynne w godzinach 6:30-17:00 i w tym czasie rodzice mogą korzystać z opieki nad dziećmi. Wskazane jest aby dzieci do godziny 8:45 maksymalnie 9:00 były do przedszkola przyprowadzone. 

 5. Zaraz na początku roku szkolnego zostaną przeprowadzone zebrania z rodzicami w grupach – odbędą się one online, w platformie Zoom, a linki do spotkań prześlą wychowawcy przez Livekid. Na tych zebraniach będziemy wybierać przedstawicieli do Rady Rodziców. Zebrań stacjonarnych nie przewidujemy z powodu nadal trwającej pandemii.

 6. Rodzice są zobowiązani złożyć oświadczenie o zdrowiu dziecka w dniu przyprowadzenia go do przedszkola – będzie dostępne na stronie internetowej oraz w przedszkolu.

 7. Spacery – w dni gdy nie ma deszczu, silnego wiatru i ani złej jakości powietrza dzieci wychodziły na dwór o każdej porze roku. Trzeba zadbać aby w szatni miały ubrania i obuwie pozwalające komfortowo wyjść na zewnątrz.

 8. Katecheza - należy jak najszybciej zdeklarować dzieci – wnioski pobieramy ze strony internetowej i składamy w przedszkolu najpóźniej do 10.09.202. Katecheza nie będzie organizowana dla wszystkich lecz zgonie z ilością wniosków rodziców. Nie przewidujemy nauki religii w grupach 3,4 latków lecz tylko w grupach 5,6 latków.

 9. Urodziny w przedszkolu – organizujemy zawsze i dla każdego dziecka tak samo; dzieci mogą przynieść poczęstunek dla grupy – cukierki pakowane każdy oddzielnie, z kolei przedszkole przygotowuje: mu koronę i laurkę, organizujemy poczęstunek (galaretka z owocami) i dajemy czekoladę lub żelki do domu. Jeśli urodziny wypadają w sobotę lub niedzielę, warto porozumieć się z wychowawcą przez LiveKid czy w przedszkolu świętowane one będą w poniedziałek czy w piątek.

 10. Reżim sanitarny - wytyczne nadal nakazują nam konieczność zachowania ostrożności (odkażanie, parowanie, nie wchodzenie dużej ilości osób na placówki). Przyprowadzane do przedszkola dzieci oddajemy w holu przedszkola i też w ten sposób odbieramy. Rodzice nie wchodzą na teren placówki, ewentualnie tylko rodzice nowo przyjętych dzieci w uzasadnionych przypadkach (bardzo trudnego rozstania).

 11. Szczoteczki i kubeczki do mycia zębów – przynosimy bo w przedszkolu będziemy myć zęby. Muszą być podpisane i mieć nakładki.

 12. Spanie dzieci młodszych – chęć należy zgłosić nauczycielom w placówkach.

 13. Diety dzieci będą realizowane po  rozeznanie tematu, ustaleniu szczegółów z rodzicami.

 14. Odbieranie tylko przez wskazane w karcie osoby powyżej 16 roku życia. Do 17:00 prosimy żeby się nie spóźniać, po ww wskazanej godzinie naliczane są opłaty dodatkowe.

 15. Zgłaszanie bez zwłoki i obaw wszelkich problemów jest konieczne do rozwiązywania ewentualnych problemów. Między innymi można w LiveKid napisać wiadomość do wychowawcy – wychowawcy odpisują na wiadomości przeważnie w godzinach pracy.

 16. Opieka logopedyczna i psychologiczna w przedszkolu – specjaliści są dostępni na każdym oddziale. Mamy też rehabilitantów i fizjoterapeutów oraz psychologa.

 17. Zabawki przynoszenie do przedszkola przez dzieci – ustalamy, że tylko w piątki na zasadach takich, że są to rzeczy duże, takie które można zdezynfekować  (nie pluszaki) i dziecko pilnuje sobie samo rzeczy wg zasad określonych w grupie (nauczyciele pilnują głównie dzieci i nie zawsze jest czas na szukanie tu i teraz zagubionych zabawek).

 18. Strona internetowa - https://www.przedszkolesportart.info/ ważny komunikator, zachęcamy do regularnego sprawdzania (tu wszystkie ważne telefony) oraz korzystania z aplikacji oraz ze stron promujących nasze przedszkole.

 19. Profile Facbook przedszkoli – zdjęcia oraz informacje o tym co się działo. Główny profil FB @PrzedszkoleSportArt - konkursy, sukcesy, zdjęcia, informacje.

 20. Cała społeczność rodziców utrzymuje ze sobą kontakt w grupie Facebook "Rodzice SportArt". Przy dołączaniu ważne jest, aby odpowiedzieć na weryfikujące pytania.

 21. Ważne telefony i maile (nr przedszkoli – każde ma swój – podać) – znajdują się na stronie. Mail w sprawie opłat i livekid belfer@przedszkolesportart.pl , dyrektor dyrekcja@przedszkolesportart.pl , biuro biuro@przedszkolesportart.pl

 22. W razie wątpliwości co do organizacji opieki i nauki zachęcamy do bezpośredniego kontaktowania się Panią Dyrektor Iwoną Porembską 507639279 lub wicedyrektor Lidią Michalską 880868382.
   

Oferta i finanse

 1. Zgłaszanie nieobecności w Livekid do godziny 7:30. Po tej godzinie nalicza się opłata za żywienie nawet jeśli dziecko jest nieobecne.

 2. Podręczniki - dzieci starsze (roczne przygotowanie przedszkolne) podręczniki/komplet 137 zł dla grup 6latków i 130 dla grup 5 latków, podręczniki religia (5,6 latki) 11/14 zł płatne na konto SportArt  z dopiskiem danych dziecka (termin  jak wyżej). Płacimy dopiero po wyraźnym komunikacie, że już jest ten czas – będzie to wrzesień.

 3. Wyprawka plastyczno-higieniczna 2 raty po 75 zł na konto RR (1 rata płatna do 20 października, 2 do końca lutego)

 4. Edukolandia - szczegółowe omówienie i wyjaśnienie projektów będzie w folderze, który niebawem wyślemy do rodziców wsparcie  finansowe na rzecz realizacji projektów w przypadku pierwszego dziecka wynosi 110 zł miesięcznie od września do czerwca oraz 100 zł łącznie za lipiec i sierpień, kolejne dziecko 100zł, a w lipcu i sierpniu łącznie 60zł - niezależnie od nieobecności dziecka na zajęciach (obejmuje 25 projekty w tym między innymi regularne: sportlandia, karate,  j.hiszpański, robotyka/tablica, artlandia, młode wilki i pozostałe w cyklu 2-3 tygodniowym. Harmonogram zajęć powstanie niebawem, ruszamy od 14.09.202. 

 5. Fundusz Rady Rodziców 240 zł na rok w przypadku pierwszego dziecka, kolejne 120zł (można płacić miesięcznie odpowiednio po 20 zł/10zł)

 6. Uwaga na różne konta: opłaty przedszkolne wraz z jedzeniem na jedno konto, fundusz rady rodziców na inne, edukolandię na kolejne. *prosimy rodziców o regularne i terminowe wnoszenie wszelkich opłat

 7. Ubezpieczenie istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka – kwoty z zeszłego roku (kwota odpowiednio 43zł w polisie grupowej oraz 61zł w polisie indywidualnej, płatne na konto RR), warunki umowy będą do wglądu w formie elektronicznej i papierowej na placówkach we wrześniu (zgłoszenia chęci przystąpienia do 20.09), droższy wariant – więcej opcji i większa suma ubezpieczenia, należy zapisywać się w przedszkolu u nauczycieli

 8. Hokej - zajęcia dodatkowo płatne, zapisy do dnia 18.09 przy czym dziecko powinno być całkowicie samodzielne. Regulamin do wglądu umieszczony będzie na stronie i w aplikacji LiveKid. Koordynator Małgorzata Badora 536533350 (tylko SMS)

 9. Dodatkowe zajęcia z angielskiego: w godzinach popołudniowych (ok 15:00). 20 zł za jedne zajęcia 45min z nauczycielem, grupy do 10 osób. Zapisy w przedszkolach. Płacimy za odbyte zajęcia na konto Fundacji – z tytułem „Wpłata na cele statutowe fundacji i imię i nazwisko dziecka”. Zapisy do 25.09.2020.

 10. Basen – można się zapisywać na dodatkowo płatny (około 300 zł) kurs nauki pływania, który będzie odbywał się we wtorki i czwartki od 16:45-17:30. Organizacja wyglądać będzie tak, że dzieci będą zabierane z przedszkola o 16:15 przez pracowników basenu i wypisywane tym samym z systemu Livekid, od tego momentu są pod opieką organizatorów kursu. Rodzice odbierają dzieci  z basenu sami o 17:30. 

 11. W razie wątpliwości dotyczących oferty i finansów zachęcamy do bezpośredniego kontaktowania się z biurem oraz Panem Dyrektorem Pawłem Janasem.

 

Z poważaniem Dyrekcja i Zespół Przedszkola SportArt

 

Organizacja pracy i kadra SportArt

 

P1 Arctowskiego 1d

Puchatki 6 latki nauczyciel Monika Pałka - kierownik

Liski 3 latki nauczyciel Oliwia Urbanek

Misie 5,6 latki nauczyciel Joanna Molek

 

Dodatkowi nauczyciele: Kasia Dróżdż

 

P2 Batorego 65

Słoneczka 5 latki nauczyciel Klaudia Kondziołka – kierownik

Zuchy 4 latki nauczyciel Magdalena Majerczyk

Jeżyki 4 latki nauczyciel Edyta Włodarczak

 

Dodatkowi nauczyciele: Anna Skiba

 

P3 Arctowskiego 3

Motylki 3 latki nauczyciel Magdalena Bielesz - kierownik

Gumisie 6 latki nauczyciel Paulina Zaborowska 

Minionki 4 latki nauczyciel Monika Filipowicz

 

Dodatkowi nauczyciele: Piotr Korlatowicz, Katarzyna Dróżdż

 

P4 Ziębia 17

Emotki 3 latki nauczyciel Sylwia Kamieńczyk – kierownik

Domisie 5,6 latki nauczyciel Patrycja Termin

 

Dodatkowi nauczyciele: Piotr Korlatowicz

 

P5 Moniuszki 2

Fraglesy 5,6 latki nauczyciel Katarzyna Małek – kierownik

Sówki 3 latki nauczyciel Małgorzata Nieskurska

Kotki 4 latki nauczyciel Daria Hirsekorn-Sala

 

Dodatkowi nauczyciele: Małgorzata Badora, Dawid Kołodziejczyk

 

P6 Budowlanych 156

Pszczółki 4 latki nauczyciel Jolanta Rajwa– kierownik

Muminki 3,4 latki nauczyciel Anna Tryba

Skrzaty 5 latki nauczyciel Sylwia Cozac

Krasnoludki 6 latki nauczyciel Joanna Cichoń, Paulina Sroczyńska

 

Dodatkowi nauczyciele: Lidia Michalska

 

P7 Niepodległości 32

Bąbelki 5,6 latki nauczyciel Monika Banasik 

Promyczki 5 latki nauczyciel Dominika Kołodziejczyk

Kropelki 3,4 latki nauczyciel Ewelina Jarosz 

 

Dodatkowi nauczyciele: Kinga Nowak - kierownik

Natalia Szmandra

P8 Borowa 138 

Elfy 4 latki nauczyciel Klaudia Pawłowska - kierownik

Smerfy 3 latki nauczyciel Anna Kosiorek, Marzena Spernadel 

Dodatkowi nauczyciele: Lidia Michalska

P9 Armii Krajowej 1

Żabki 4,5 latki nauczyciel Patrycja Oprzondek - kierownik

Elfiki 3 latki nauczyciel Kinga Kwarciak

Tygryski 3 latki nauczyciel Irena Kroczek

Dodatkowi nauczyciele: Iwona Porembska

W poniższym pliku znajdują się ogólne informacje dotyczące funkcjonowania naszych przedszkoli

Karta zgłoszenia dziecka, którą należy dostarczyć w pierwszym dniu dziecka w przedszkolu

Zgoda na badanie czystości głowy

Ankieta wstępnej kwalifikacji dziecka COVID-19

Zgoda na pomiar temperatury

Prośba o zorganizowanie zajęć katechezy

* Informujemy, iż zajęcia z katechezy organizowane są wyłącznie na wniosek rodzica

Regulamin Projektu Edukolandia

 

KONTAKT 

 

Wszelkie informacje podane zostaną na stronie internetowej www.przedszkolesportart.pl i www.zlobeksportart.pl

 

Maile i numery telefonów przedszkolne:

 

SPORTART                                32 7497 333

P1@przedszkolesportart.pl                              733 560 620

P2@przedszkolesportart.pl                              533 327 710

P3@przedszkolesportart.pl                              733 736 133

P4@przedszkolesportart.pl                              570 736 594

P5@przedszkolesportart.pl                               733 005 274

P6@przedszkolesportart.pl                              536 994 333

P7@przedszkolesportart.pl                              533 327 717

P8@przedszkolesportart.pl                               519 142 980

P9@przedszkolesportart.pl                                 792391202

                             dyrekcja@przedszkolesportart.pl                      507 639 279 , 512 391 241

belfer@przedszkolesportart.pl                         533 327 715

biuro@przedszkolesportart.pl                          570 731 972

   windykacja@przedszkolesportart.pl                 570 734 799

Prosimy o zaglądanie również na stronę facebook przedszkolny (główny profil) @PrzedszkoleSportArt     i     @ZlobekIntegraSportArt

 

 

                                                           Dyrekcja i Organ prowadzący Żłobka i Przedszkola SportArt