Dyrektor

Iwona Porembska
DSC_1186.jpg

Nauczyciel dyplomowany, 23 lata pracy w zawodzie.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, zarządzanie w oświacie i pedagogika M.Monessorii.

Motto zawodowe: odkrywanie w dzieciach tego co jest w nich najlepsze, zgodne z ich wewnętrznymi potrzebami i zainteresowaniami w celu kreowania pozytywnego obrazu siebie w poczuciu osobistego i indywidualnego sukcesu.

Wicedyrektor

Lidia Michalska
DSC_0845.jpg

Nauczyciel kontraktowy, 9 lat pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą, edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu.

Motto zawodowe: każde dziecko jest jednakowo ważne.

Ponadto: trenerka piłki nożnej i lekkoatletyki, specjalista SI i Terapii Ręki.

Nauczyciel

Kierownik P1

Monika Pałka
DSC_0715.jpg
Monika Pałka

Nauczyciel kontraktowy, 3 lata pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne.

Motto zawodowe:  kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

Ponadto: trenerka  lekkoatletyki.

Nauczyciel

Kierownik P4

Sylwia Kamieńczyk
DSC_1090.JPG

Nauczyciel kontraktowy, 5 lat pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, rewalidacja, edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu.

Motto zawodowe:  obserwowanie i stymulowanie rozwoju dzieci. Każde dziecko jest jednakowo ważne.

Ponadto: specjalista Terapii Ręki.

Nauczyciel

Kierownik P7

Kinga Nowak
DSC_5797.jpg

Nauczyciel stażysta, 2 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne

Dyrektor

Paweł Janas
DSC_0861.jpg

Nauczyciel dyplomowany. Od 12 lat zdobywał doświadczenie zawodowe jako wychowawca dzieci w  świetlicy, ośrodku socjoterapii, jako nauczyciel w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz wykładowca na uczelni.

Pracuje z dziećmi, rodzicami i rodzinami stosując wiedzę zaczerpniętą ze studiów magisterskich i studiów podyplomowych:pedagogika specjalna resocjalizacjadiagnoza i rewalidacja pedagogicznaedukacja elementarna: wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. 

Pracuje zawodowo od 20 roku życia w kilku z pozoru odmiennych branżach : IT , FINANCE, CONSULTING, HANDEL, EDUKACJA, RESOCJALIZACJA, COACHING, RESTAURACYJNA,BUDOWLANA,  w każdej odnosząc sukcesy. Od 12 lat na stanowiskach kierowniczych  w kilku różnych instytucjach i korporacjach.Autor wielu zrealizowanych projektów na rzecz lokalnej społeczności oraz rozwoju systemu oświaty.

Za swoją działalność wielokrotnie nagradzany, w tym nagrodą Prezydenta Miasta Tychy (2012) i Ministra Gospodarki (2014) . Człowiek Roku 2018 wg DZ .Odznaczony Medalem Serca za szerzenie edukacji patriotycznej. 

Uśmiech dzieci jest największą nagrodą dla niego za codzienny wysiłek. Ciągle aktywny sportowo i artystycznie grając w zespole gwiazd piłkarskich oraz  występując i produkując spektakle teatralne dla dzieci.

Wicedyrektor

Anna Skiba
DSC_0961.jpg

Nauczyciel kontraktowy, 20 lat pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, logopedia, pedagogika M. Montessorii.

Motto zawodowe:  w wychowaniu kieruj się sercem. Patrz na dziecko sercem. Dostrzegaj serce w dziecku i dziecko w sercu.

Ponadto: specjalista sensoplastyki.

Nauczyciel

Kierownik P2

Klaudia Kondziołka
DSC_1109.jpg

Nauczyciel kontraktowy, 3 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika rewalidacyjna, oligofrenopedagogika

Motto zawodowe: „Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”

Ponadto: specjalista AAC 

Nauczyciel

Kierownik P5

Katarzyna Małek
DSC_0876.jpg

Nauczyciel mianowany, 12 lat pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Motto zawodowe: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Ponadto: trener piłki nożnej, trener hokeja 

Nauczyciel
Kierownik P8

Klaudia Pawłowska
PHOTO-2022-02-09-19-17-08.jpg

Nauczyciel kontraktowy, 6 lat pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
Ponadto: logopeda

Nauczyciel

Kierownik P3

Magdalena Bielesz
982699bb-69ab-42ee-953f-a0e79d053a12.JPG

Nauczyciel kontraktowy, 4 lata pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, wychowanie fizyczne.

Motto zawodowe:  każda nabyta umiejętność motywuje to osiągnięcia kolejnej.

Ponadto: trener piłki nożnej, lekkoatletyki, patent żeglarski, sternik motorowodny

Nauczyciel

Kierownik P6

Jolanta Rajwa
DSC_1178.JPG

Nauczyciel kontraktowy, 5 lat pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika.

Motto zawodowe:  w wychowniu najważniejsze jest serce. Dosrzeganie serca w dziecku i dziecka w sercu. Jego i swoim.

Ponadto: specjalista Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Nauczyciel
Kierownik P9

Patrycja Oprzondek
DSC_1174.jpg

Nauczyciel stażysta

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Nauczyciel

Paulina Zaborowska
DSC_0959.jpg

Nauczyciel stażysta, 2 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne

Nauczyciel

Joanna Cichoń
DSC_1183.JPG

Nauczyciel mianowany, 10 lat pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych:pedagogika socjalno-opiekuńcza, oligofrenopedagogika, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki M. Montessori

Nauczyciel

Natalia Duda
DSC_1963.jpg

Nauczyciel stażysta, 2 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne

Nauczyciel

Daria Hirsekorn - Sala
DSC_0872.jpg

Nauczyciel kontraktowy, 4 lata pracy w przedszkolu.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacj i terapia.

Motto zawodowe:  każde dziecko jest inne, a to czyni je wyjątkowym.

Ponadto: trener piłki nożnej i lekkoatletyki.

Nauczyciel

Ewelina Jarosz
DSC_5779.jpg

Nauczyciel stażysta, 1 rok pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne z elementami pedagogiki M. Montessori, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, psychoprofilaktyka – terapia rodzin, dzieci i młodzieży

Motto zawodowe:  dzieci są skrzydłami człowieka.

Ponadto: podczas zajęć wykorzystywane są elementy przyrody, muzyki i tańca.

Nauczyciel

Dominika Kołodziejczyk
DSC_5773.jpg

Nauczyciel kontraktowy, 4 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne z elementami pedagogiki Montessori

Nauczyciel

Monika Banasik
DSC_5836.jpg

Nauczyciel kontraktowy, 5 lat pracy w przedszkolu.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika.

Motto zawodowe:  nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo chciało chcieć.

Ponadto: kurs Trenera Praw Człowieka (Amnesty International), kurs TZA - Trening Umiejętności Społecznych oraz Zastępowania Agresji u dzieci                   i młodzieży (Instytut Amity), kurs doskonalący Metoda Dobrego Startu, kurs w zakresie diagnozy funkcjonalnej dziecka KORP, animator czasu wolnego, instruktor lekkoatletyki i jogi.

Nauczyciel

Irena Kroczek
DSC_2343.jpg

Nauczyciel stażysta, 2 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne

Logopeda

Anna Kościelny
DSC_1190.jpg

Nauczyciel

Katarzyna Dróżdż
DSC_0855.jpg

Nauczyciel stażysta, 2 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne

Ponadto: wykorzystywanie różnych technik plastycznych, organizacja konkursów plastycznych

Nauczyciel

Piotr Korlatowicz
DSC_1977.jpg

Nauczyciel kontraktowy, 3 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne

Ponadto: instruktor tańca

Nauczyciel

Kinga Kwarciak
DSC_5039.jpg

Nauczyciel stażysta, 2 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne

Logopeda

Alina Kapinos
DSC_1096.JPG

Nauczyciel

Edyta Włodarczak
DSC_1982.jpg

Nauczyciel kontraktowy, 6 lat pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, psychologia, pedagogika specjalna edukacja elementarna

Ponadto: Psycholog

Logopeda

Anna Langowska
IMG_8908-kopia.jpg

Fizjoterapeuta

Małgorzata Badora
GOSIA2.jpg

Fizjoterapeuta, rehabilitant, asystent osoby niepełnosprawnej, 3 lata pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunku: fizjoterapii,  Integracji Sensorycznej.

Motto zawodowe:  .

Ponadto: kurs Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży, Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci, Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi.

Asystent Nauczyciela

Kamila Pytlik
DSC_0717.jpg

Asystent Nauczyciela

Katarzyna Świątek
DSC_0880.jpg

Asystent Nauczyciela

Olya Sologub
DSC_1962.jpg

Asystent Nauczyciela

Katarzyna Kozankiewicz
DSC_1949.jpg

Asystent Nauczyciela

Katarzyna Pilszek
DSC_6270.jpg

Asystent Nauczyciela

Asystent Nauczyciela

Mariola Sitkowska
DSC_1120.jpg

Asystent Nauczyciela

Martyna Stęchły
DSC_5744.jpg

Asystent Nauczyciela

Laura Płoskonka
DSC_5179.jpg

Asystent Nauczyciela

Judyta Łojek
DSC_2347.jpg

Asystent Nauczyciela

Anna Łucek
DSC_5790.jpg

Asystent Nauczyciela

Kinga Drabik
DSC_1181.jpg

Asystent Nauczyciela

Barbara Tomaszczyk
DSC_1945.jpg

Asystent Nauczyciela

Anna Dyrska
DSC_2514.jpg

Asystent Nauczyciela

Agata Ulman-Malcharek
DSC_5034.jpg

Asystent Nauczyciela

Dorota Kuderemska
DSC_5758.jpg
Karolina Czardybon
DSC_5766.jpg