top of page

Dyrektor

Iwona Porembska
DSC_1186.jpg

Nauczyciel dyplomowany, 23 lata pracy w zawodzie.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, zarządzanie w oświacie i pedagogika M.Monessorii.

Motto zawodowe: odkrywanie w dzieciach tego co jest w nich najlepsze, zgodne z ich wewnętrznymi potrzebami i zainteresowaniami w celu kreowania pozytywnego obrazu siebie w poczuciu osobistego i indywidualnego sukcesu.

Dyrektor

Paweł Janas
DSC_0861.jpg

Nauczyciel dyplomowany. Od 12 lat zdobywał doświadczenie zawodowe jako wychowawca dzieci w  świetlicy, ośrodku socjoterapii, jako nauczyciel w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz wykładowca na uczelni.

Pracuje z dziećmi, rodzicami i rodzinami stosując wiedzę zaczerpniętą ze studiów magisterskich i studiów podyplomowych:pedagogika specjalna resocjalizacjadiagnoza i rewalidacja pedagogicznaedukacja elementarna: wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. 

Pracuje zawodowo od 20 roku życia w kilku z pozoru odmiennych branżach : IT , FINANCE, CONSULTING, HANDEL, EDUKACJA, RESOCJALIZACJA, COACHING, RESTAURACYJNA,BUDOWLANA,  w każdej odnosząc sukcesy. Od 12 lat na stanowiskach kierowniczych  w kilku różnych instytucjach i korporacjach.Autor wielu zrealizowanych projektów na rzecz lokalnej społeczności oraz rozwoju systemu oświaty.

Za swoją działalność wielokrotnie nagradzany, w tym nagrodą Prezydenta Miasta Tychy (2012) i Ministra Gospodarki (2014) . Człowiek Roku 2018 wg DZ .Odznaczony Medalem Serca za szerzenie edukacji patriotycznej. 

Uśmiech dzieci jest największą nagrodą dla niego za codzienny wysiłek. Ciągle aktywny sportowo i artystycznie grając w zespole gwiazd piłkarskich oraz  występując i produkując spektakle teatralne dla dzieci.

Wicedyrektor

Anna Skiba
DSC_0961.jpg

Nauczyciel kontraktowy, 20 lat pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, logopedia, pedagogika M. Montessorii.

Motto zawodowe:  w wychowaniu kieruj się sercem. Patrz na dziecko sercem. Dostrzegaj serce w dziecku i dziecko w sercu.

Ponadto: specjalista sensoplastyki.

P2 - ul. Batorego 65

Nauczyciel
Kierownik

Edyta Włodarczak
Grupa: Jeżyki
DSC_1982.jpg

Nauczyciel kontraktowy, 6 lat pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, psychologia, pedagogika specjalna edukacja elementarna

Ponadto: Psycholog

Nauczyciel

Milena Grad
Grupa: Słoneczka
b355330d-3fba-407b-ad5d-17f2f597e25b.JPG

Nauczyciel

Natalia Szweda
Grupa: Zuchy
PHOTO-2022-09-11-22-04-53.jpg

Nauczyciel kontraktowy, 4 lata pracy z dziećmi

Wykaztałcenie na kierunkach pedagogicznych: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna ( w trakcie)

Motto zawodowe: „dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały…” Ponadto: Animator zabaw dziecięcych

Asystent Nauczyciela

Mariola Sitkowska
DSC_1120.jpg

Asystent Nauczyciela

Sara Mieścińska
IMG_2669.heic

Asystent Nauczyciela

Katarzyna Wieczorek
IMG_2627.heic

P3 - ul. Arctowskiego 3

Nauczyciel
Kierownik

Magdalena Bielesz
Grupa: Motylki
982699bb-69ab-42ee-953f-a0e79d053a12.JPG

Nauczyciel kontraktowy, 4 lata pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, wychowanie fizyczne.

Motto zawodowe:  każda nabyta umiejętność motywuje to osiągnięcia kolejnej.

Ponadto: trener piłki nożnej, lekkoatletyki, patent żeglarski, sternik motorowodny

Nauczyciel

Monika Filipowicz
Grupa: Minionki

Nauczyciel

Grupa: Puchatki
DSC_0715.jpg

Nauczyciel kontraktowy, 3 lata pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne.

Motto zawodowe:  kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

Ponadto: trenerka  lekkoatletyki.

Monika Pałka

Pedagog specjalny

Dawid Kołodziejczyk

Asystent Nauczyciela

Katarzyna Kozankiewicz
DSC_1949.jpg

Asystent Nauczyciela

Barbara Opic
DSC_1945.jpg

Asystent Nauczyciela

Beata Kołodziej

P4 - ul. Ziębia 17

Nauczyciel
Kierownik

Sylwia Kamieńczyk
Grupa: Emotki
DSC_1090.JPG

Nauczyciel kontraktowy, 5 lat pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, rewalidacja, edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu.

Motto zawodowe:  obserwowanie i stymulowanie rozwoju dzieci. Każde dziecko jest jednakowo ważne.

Ponadto: specjalista Terapii Ręki.

Nauczyciel

Patrycja Termin
Grupa: Domisie

Nauczyciel

nauczyciel dodatkowy
DSC_1977.jpg

Nauczyciel kontraktowy, 3 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne

Ponadto: instruktor tańca

Piotr Korlatowicz

Asystent Nauczyciela

Katarzyna Pliszek

Asystent Nauczyciela

Anna Dyrska
DSC_2514.jpg

P5 - ul. Moniuszki 2

Nauczyciel
Kierownik

Katarzyna Małek
Grupa: Fraglesy
DSC_0876.jpg

Nauczyciel mianowany, 12 lat pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Motto zawodowe: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Ponadto: trener piłki nożnej, trener hokeja 

Nauczyciel

Edyta Urban- Łój
Grupa: Sówki
5544b93c-a8e5-4485-9828-3c23bad949c9.JPG

Nauczyciel mianowany, 12 lat pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne.

Ponadto: logopeda kliniczny, terapeuta ręki, trener Zastępowania Złości, terapeuta SI, instruktor gimnastyki korekcyjnej, terapeuta Stosowanej Analizy Zachowania, psychoterapeuta dzieci i młodzieży oraz (w trakcie studiów z zakresu psychologii rodziny i oligofrenopedagogiki).

Nauczyciel

Grupa: Kotki
DSC_0872.jpg

Nauczyciel kontraktowy, 4 lata pracy w przedszkolu.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacj i terapia.

Motto zawodowe:  każde dziecko jest inne, a to czyni je wyjątkowym.

Ponadto: trener piłki nożnej i lekkoatletyki.

Daria Hirsekorn-Sala

Nauczyciel katechezy

Paulina Zaborowska
DSC_0959.jpg

Nauczyciel stażysta, 2 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne

Nauczyciel angielskiego

Ewa Dróżdż

Asystent Nauczyciela

Patrycja Toporek
IMG_3194.JPG

P6 - ul. Budowlanych 156

Nauczyciel
Kierownik

Joanna Cichoń

Nauczyciel mianowany, 10 lat pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych:pedagogika socjalno-opiekuńcza, oligofrenopedagogika, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki M. Montessori

Grupa: Pszczółki
DSC_1183.JPG

Nauczyciel

Paulina Sroczyńska
Grupa: Pszczółki

Nauczyciel

Grupa: Muminki
Anna Łabuś

 Nauczyciel

Sylwia Cozac
Grupa: Skrzaty

 Nauczyciel

Katarzyna Dróżdż
Grupa: Misie
DSC_0855.jpg

Nauczyciel stażysta, 2 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne

Ponadto: wykorzystywanie różnych technik plastycznych, organizacja konkursów plastycznych

Asystent Nauczyciela

Natalia Urdzoń

Asystent Nauczyciela

Kinga Drabik

Asystent Nauczyciela

DSC_1181.jpg

P7 - ul. Niepodległości 32

Nauczyciel
Kierownik

Ewelina Jarosz

Nauczyciel stażysta, 1 rok pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne z elementami pedagogiki M. Montessori, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, psychoprofilaktyka – terapia rodzin, dzieci i młodzieży

Motto zawodowe:  dzieci są skrzydłami człowieka.

Ponadto: podczas zajęć wykorzystywane są elementy przyrody, muzyki i tańca.

Grupa: Kropelki
DSC_0870.jpg

Nauczyciel

Monika Banasik
Grupa: Promyczki
DSC_0853.jpg

Nauczyciel kontraktowy, 5 lat pracy w przedszkolu.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika.

Motto zawodowe:  nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo chciało chcieć.

Ponadto: kurs Trenera Praw Człowieka (Amnesty International), kurs TZA - Trening Umiejętności Społecznych oraz Zastępowania Agresji u dzieci                   i młodzieży (Instytut Amity), kurs doskonalący Metoda Dobrego Startu, kurs w zakresie diagnozy funkcjonalnej dziecka KORP, animator czasu wolnego, instruktor lekkoatletyki i jogi.

Nauczyciel

Grupa: Kangurki
Wiktoria Caputa
312564694_1699891233715865_5468026344131876236_n.jpg

abc

Asystent Nauczyciela

Bożena Danielczyk

Asystent Nauczyciela

Laura Płoskonka
DSC_5179.jpg

Asystent Nauczyciela

Natalia Kobiałka

P8 - ul. Borowa 138

Nauczyciel
Kierownik

Karolina Wajda

Nauczyciel angielskiego

Nauczyciel

Magdalena Kurzeja
Grupa: Elfy

Nauczyciel

Agnieszka Walczysko -Grodoń
Grupa: Promyczki

 Nauczyciel

Natalia Duda
Grupa: Smerfy
 
DSC_1963.jpg

Asystent Nauczyciela

Asystent Nauczyciela

Magdalena Gołaś

Asystent Nauczyciela

Edyta Margas

P9 - ul. Armii Krajowej 1

Nauczyciel
Kierownik

Patrycja Oprzondek
Grupa: Żabki
DSC_1174.jpg

Nauczyciel mianowany

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Nauczyciel

Kinga Kwarciak
Grupa: Elfiki
DSC_5039.jpg

Nauczyciel kontraktowy, 7 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, zarządzanie oświatą oraz ( w trakcie) język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji  wczesnoszkolnej

Nauczyciel

Grupa: Tygryski
Irena Kroczek
DSC_2343.jpg

Nauczyciel kontraktowy, 2 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne

 Nauczyciel

Kamila Nowak
Grupa: Koliberki
Nauczyciel uzupełniający

Nauczyciel początkujący, 2 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Asystent Nauczyciela

Agata Ulman- Malcharek
DSC_5034.jpg

Asystent Nauczyciela

Natalia Gwoździowska

Asystent Nauczyciela

Martyna Stęchły
DSC_5744.jpg
bottom of page