Dyrektor

Iwona Porembska

Nauczyciel dyplomowany, 23 lata pracy w zawodzie.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, zarządzanie w oświacie i pedagogika M.Monessorii.

Motto zawodowe: odkrywanie w dzieciach tego co jest w nich najlepsze, zgodne z ich wewnętrznymi potrzebami i zainteresowaniami w celu kreowania pozytywnego obrazu siebie w poczuciu osobistego i indywidualnego sukcesu.

Wicedyrektor

Lidia Michalska

Nauczyciel kontraktowy, 9 lat pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą, edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu.

Motto zawodowe: każde dziecko jest jednakowo ważne.

Ponadto: trenerka piłki nożnej i lekkoatletyki, specjalista SI i Terapii Ręki.

Nauczyciel

Kierownik P1

Monika Pałka
Monika Pałka

Nauczyciel kontraktowy, 3 lata pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne.

Motto zawodowe:  kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

Ponadto: trenerka  lekkoatletyki.

Nauczyciel

Kierownik P4

Sylwia Kamieńczyk

Nauczyciel kontraktowy, 5 lat pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, rewalidacja, edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu.

Motto zawodowe:  obserwowanie i stymulowanie rozwoju dzieci. Każde dziecko jest jednakowo ważne.

Ponadto: specjalista Terapii Ręki.

Dyrektor

Paweł Janas

Nauczyciel dyplomowany. Od 12 lat zdobywał doświadczenie zawodowe jako wychowawca dzieci w  świetlicy, ośrodku socjoterapii, jako nauczyciel w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz wykładowca na uczelni.

Pracuje z dziećmi, rodzicami i rodzinami stosując wiedzę zaczerpniętą ze studiów magisterskich i studiów podyplomowych:pedagogika specjalna resocjalizacjadiagnoza i rewalidacja pedagogicznaedukacja elementarna: wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. 

Pracuje zawodowo od 20 roku życia w kilku z pozoru odmiennych branżach : IT , FINANCE, CONSULTING, HANDEL, EDUKACJA, RESOCJALIZACJA, COACHING, RESTAURACYJNA,BUDOWLANA,  w każdej odnosząc sukcesy. Od 12 lat na stanowiskach kierowniczych  w kilku różnych instytucjach i korporacjach.Autor wielu zrealizowanych projektów na rzecz lokalnej społeczności oraz rozwoju systemu oświaty.

Za swoją działalność wielokrotnie nagradzany, w tym nagrodą Prezydenta Miasta Tychy (2012) i Ministra Gospodarki (2014) . Człowiek Roku 2018 wg DZ .Odznaczony Medalem Serca za szerzenie edukacji patriotycznej. 

Uśmiech dzieci jest największą nagrodą dla niego za codzienny wysiłek. Ciągle aktywny sportowo i artystycznie grając w zespole gwiazd piłkarskich oraz  występując i produkując spektakle teatralne dla dzieci.

Wicedyrektor

Anna Skiba

Nauczyciel kontraktowy, 20 lat pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, logopedia, pedagogika M. Montessorii.

Motto zawodowe:  w wychowaniu kieruj się sercem. Patrz na dziecko sercem. Dostrzegaj serce w dziecku i dziecko w sercu.

Ponadto: specjalista sensoplastyki.

Nauczyciel

Kierownik P2

Klaudia Kretek

Nauczyciel kontraktowy, 3 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika rewalidacyjna, oligofrenopedagogika

Motto zawodowe: „Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”

Ponadto: specjalista AAC 

Nauczyciel

Kierownik P3

Paulina Zaborowska

Nauczyciel stażysta, 2 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne

Nauczyciel

Kierownik P5

Katarzyna Małek

Nauczyciel mianowany, 12 lat pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Motto zawodowe: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Ponadto: trener piłki nożnej, trener hokeja 

Nauczyciel

Kierownik P6

Patrycja Oprzondek

Nauczyciel stażysta

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Nauczyciel

Kierownik P7

Monika Banasik

Nauczyciel kontraktowy, 5 lat pracy w przedszkolu.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika.

Motto zawodowe:  nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo chciało chcieć.

Ponadto: kurs Trenera Praw Człowieka (Amnesty International), kurs TZA - Trening Umiejętności Społecznych oraz Zastępowania Agresji u dzieci                   i młodzieży (Instytut Amity), kurs doskonalący Metoda Dobrego Startu, kurs w zakresie diagnozy funkcjonalnej dziecka KORP, animator czasu wolnego, instruktor lekkoatletyki i jogi.

Nauczyciel

Magdalena Bielesz

Nauczyciel stażysta, 2 lata pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, wychowanie fizyczne.

Motto zawodowe:  każda nabyta umiejętność motywuje to osiągnięcia kolejnej.

Ponadto: trener piłki nożnej, lekkoatletyki.

Nauczyciel

Ewa Sadowska

Nauczyciel stażysta, 2 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne

Nauczyciel

Paulina Strzałkowska

Nauczyciel kontraktowy, 4 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, terapia i diagnoza

Nauczyciel

Izabela Kudzia

Nauczyciel stażysta, 2 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne

Nauczyciel

Ewelina Jarosz

Nauczyciel stażysta, 1 rok pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne z elementami pedagogiki M. Montessori, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, psychoprofilaktyka – terapia rodzin, dzieci i młodzieży

Motto zawodowe:  dzieci są skrzydłami człowieka.

Ponadto: podczas zajęć wykorzystywane są elementy przyrody, muzyki i tańca.

Nauczyciel

Joanna Cichoń

Nauczyciel kontraktowy, 8 lat pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych:pedagogika socjalno-opiekuńcza, oligofrenopedagogika, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki M. Montessori

Nauczyciel

Daria Hirsekorn - Sala

Nauczyciel kontraktowy, 4 lata pracy w przedszkolu.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacj i terapia.

Motto zawodowe:  każde dziecko jest inne, a to czyni je wyjątkowym.

Ponadto: trener piłki nożnej i lekkoatletyki.

Nauczyciel

Jolanta Pindur

Nauczyciel kontraktowy, 4 lata pracy w przedszkolu.

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika.

Motto zawodowe:  w wychowniu najważniejsze jest serce. Dosrzeganie serca w dziecku i dziecka w sercu. Jego i swoim.

Ponadto: specjalista Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Nauczyciel

Dominika Kołodziejczyk

Nauczyciel stażysta, 2 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne

Nauczyciel

Katarzyna Dróżdż

Nauczyciel stażysta, 2 lata pracy z dziećmi

Wykształcenie na kierunkach pedagogicznych: wychowanie przedszkolne

Ponadto: wykorzystywanie różnych technik plastycznych, organizacja konkursów plastycznych

Logopeda

Anna Kościelny

Logopeda

Alina Kapinos

Logopeda

Anna Langowska

Fizjoterapeuta

Małgorzata Badora

Fizjoterapeuta, rehabilitant, asystent osoby niepełnosprawnej, 3 lata pracy z dziećmi.

Wykształcenie na kierunku: fizjoterapii,  Integracji Sensorycznej.

Motto zawodowe:  .

Ponadto: kurs Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży, Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci, Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi.

Asystent Nauczyciela

Kamila Pytlik

2 lata pracy z dziećmi, animator zabaw dziecięcych

Asystent Nauczyciela

Mariola Sitkowska

4 lata pracy z dziećmi, animator zabaw dziecięcych

Asystent Nauczyciela

Kinga Drabik

3 lata pracy z dziećmi, trener piłki nożnej, specjalista zajęć sportowych

Asystent Nauczyciela

Katarzyna Świątek

2 lata pracy z dziećmi, animator zabaw dziecięcych